Amsterdam, 29 november 2011

Dit zijn de eerste schreden van Raudio op zoek naar ondersteuning van verdere ontwikkeling van Raudio.nl en digitale paden voor Puur Geluid.

Als u deze pagina heeft gevonden, dan heeft u onze oproep op YouTube gezien.

Wij onderzoeken nu op welke wijze wij het contact met particuliere sponsors en donateurs zullen onderhouden.

Maar, omdat u zo'n beetje de eerste bent is ons eerste sponsorproject de ondersteuning van een evaluatie en vooruitblik van de makers van de Raudio app.

Wij trekken ons daarvoor een weekend terug op de Drentse heide. De reis- en verblijfkosten, incluis maaltijden hebben wij begroot op € 375.

Wij hopen op een donateur die dat in z'n eentje mogelijk maakt, aan als vanzelfsprekend ontmoeten wij die graag, en bieden wij ter plaatse de kunstdruk van Donald Beekman aan.

Mail met fpcm [AT] raudio.nl
Voor meer

_____

Amsterdam, 29 November 2011

These are the first steps of Raudio seeking support further development of Raudio.nl and digital paths for Pure Sound.

If you found this page, you have seen our call on YouTube.

We are now investigating how we contact sponsors and private donors will be maintained.

But because you're pretty much the first project is our first sponsor and support an evaluation preview of the creators of the Raudio app.

We therefore draw us back on a weekend to the woods. The travel and accommodation expenses, including meals we have estimated at € 375.

We hope for a donor who by himself allows, as of course we'd like to meet, and we spot the art of pressure on Donald Beekman.

Mail with fpcm [AT] raudio.nl
more